Make your own free website on Tripod.com

TWIN-TO-TWIN TRANSFUSIESYNDROOM

Het twin-to-twin transfusiesyndroom komt voor in een monochoriale zwangerschap.
Het gaat dan om identieke tweelingen die n enkele moederkoek delen en waarbij het bloed van n foetus aan de andere foetus word doorgegeven. In het algemeen, ruilen de identieke tweelingen normaal wat bloed tijdens zwangerschap; deze uitwisseling is gewoonlijk evenwichtig, zodat beide tweelingen als 'bloedgever' het ene moment en als 'ontvanger' het volgende moment zullen handelen. Het twin-to-twin transfusiesyndroom komt voor als n van de tweelingen altijd bloed aan andere 'schenkt', omdat de communicatie tussen de twee uit zijn evenwicht gebracht is.

Het twin-to-twin transfusiesyndroom komt niet voor bij niet-identieke tweelingen, waar elke foetus zijn eigen moederkoek heeft. Het zal ook veel minder waarschijnlijk voorkomen als beide tweelingen niet alleen identiek zijn, maar een gemeenschappelijk vruchtzak (zogenaamde mono-amniotische tweeling) delen.
De laatstgenoemde is de minst bekende vorm van de tweelingzwangerschappen, maar met andere potentieel levensgevaarlijke problemen geassocieerd.

Bij het twin-to-twintransfusie syndroom, zal n foetus (de donor) bloed, niet alleen voor zich, maar ook aan de andere foetus moeten pompen. Het kind dat bloed weggeeft, verricht meer werk, krijgt bloedarmoede en groeit daardoor vaak minder goed. Ook komt er minder bloed bij de nieren, waardoor het kind minder gaat plassen, met als gevolg dat het vruchtwater rond dit foetus afneemt.
Het kind dat extra bloed krijg, heeft ook vaak problemen, het hart kan het niet aan om al dit extra bloed rond te pompen, met als gevolg dat zich vocht ophoopt in het lichaam. Doordat het kind te veel aan bloed krijgt, zal hij juist meer gaan plassen, waardoor het vruchtwater rond dit kind toe neemt, en een extra snelle groei van de baarmoeder veroorzaakt.

Wat is het risico voor de tweeling?
Als het twin-to-twin transfusiesyndroom zich laat in de zwangerschap stadium voordoet, zijn de risicos minimaal. Maar als n van de tweeling een hart afwijking of oedeem vertoond, kan dit een aanleiding zijn om de tweeling te gaan halen.
Als het twin-to-twin transfusiesyndroom in een vroeg stadium voorkomt (vr 20 weken), dus als de babys nog niet levensvatbaar zijn buiten de baarmoeder, zijn de kansen op overleving minder en de risicos groter.

Het grootste gevaar is dat n van de kinderen in de baarmoeder overlijdt. Dit kan ook de dood van het andere kind veroorzaken. Zodra n van de foetussen sterft, kan de ander ook sterven binnen een paar dagen. Als het kind het overleeft, zal hij zeer waarschijnlijk hart- of hersensschade ontwikkelen.

Mocht er geen behandeling plaatsvinden als het in een vroege stadium gediagnosticeerd is (vr 20 weken), dan zullen hoogwaarschijnlijk beide kinderen sterven.

Bij wie komt het voor?
Elk moeder. Een identieke tweeling zwangerschap kan bij iedereen voorkomen.

Hoe vaak komt het voor?
Het twin-to-twin transfusiesyndroom komt voor in 5% - 15% van veelvoudige identieke zwangerschappen. Het gebeurt slechts in identieke tweelingen of een hogere veelvoudige zwangerschap met identieke tweelingen. Het kan op elk tijdstip tijdens een benvloede zwangerschap of een hogere veelvoudige zwangerschap gebeuren. Het krijgen van identieke tweelingen is niet erfelijk. Het identieke meerling proces komt voor als n embryo splijt om twee babys te creren.

Kan het ook voorkomen bij drielingen en of vierlingen?
Ja, bij zowel een drieling en of vierling kunnen zich ook identiek voordoen die benvloed kunnen worden door het TTS syndroom.

Hoeveel babys worden benvloed?
Er word geschat dat ongeveer 6000 babys elk jaar in de Verenigde Staten, in gevaar zijn voor het TTS.

Hoe gebeurt het?
Het embryo splijt tussen 4-8 dagen na conceptie om een identieke tweeling te creren. Wij geloven dat het TTS creert als het embryo splijt en het moederkoekvorming wordt bepaald.

Chronische TTS:
Komt voor op elk kieskeurig tijdstip tijdens de zwangerschap tot de laatstgenoemde stadia. Hoe vroeger TTS voorkomt in de zwangerschap, hoe ernstiger het ziekte is.

Acute TTS:
Ontstaat gewoonlijk na 30 weken van de zwangerschap of tijdens de bevalling. Het onderzoek wordt nog geleid om meer over acute TTS te leren. Het overlijden van allebei of n van de tweeling is wel al gemeld wegens acute TTS.

Hoe worden de babys door het TTS benvloed?
Als TTS zich ontwikkeld krijgt n tweeling (ontvanger) teveel bloed en de ander (de donor) niet genoeg wegens een ongelijke verdeling. Kan het de kinderen als volgt benvloeden.

~ Vroeggeboorte: doordat de druk op de cervix toeneemt wegens de toename van het vruchtwate

~ Bloedarmoede: dit komt voor bij de donor, wegens de grote hoeveelheid bloed toevoer aan de ontvanger

~ Hersens beschadiging: dit komt voor bij de ontvanger, i.v.m een cardiovasculaire overbelasting.

~ Het overlijden van n of beide kinderen.

Wat zijn de evt. symptomen voor TTS
~ Identieke tweelingen of een meervoudig zwangerschap waarbij identieke tweelingen zich voordoen.

~ Bovenmatige hoeveelheid aan vruchtwater.

~ Plotselinge verandering in het gewicht van de moeder.

~ Vroegtijdige ween.

~ Vaginale bloedingen.

Hoe word TTS ontdekt?
TTS wordt ontdekt via een echo.Tijdens een meerling zwangerschap zijn deze echo noodzakelijk om het gewicht en of vruchtwater van beide babys te controleren.

De identiek tweeling
De monochoriale tweeling zijn altijd van hetzelfde geslacht.
Monochoriale tweeling komen van n eicel en n spermacel.
TTS kan voorkomen als de placenta door een identieke tweeling wordt gedeeld.

Specialist!
Als de gynaecoloog denkt dat er sprake is van het twin-to-twin transfusiesyndroom (TTS), omdat er via een echo is gebleken dat het gaat om een monochoriale tweeling met een groot verschil in vruchtwater tussen de twee kinderen, dan krijg je vaak een verwijzing naar een academisch ziekenhuis voor verdere begeleiding van de zwangerschap.

~ Je heb altijd recht op een second opinie

Behandeling?
~ Laserbehandeling, waarbij de bloedvaten dichtgemaakt worden

~ Het aftappen van het vruchtwater

~ Medicatie behandeling (V.S.)

~ De beste behandeling voor TTS is nog niet duidelijk. Bij alle behandelingen blijft echter de uitkomst van een zwangerschap met TTS vaak zorgelijk.