CONCLUSIE

[ TERUG NAAR RESULTATEN ]

Uit deze resultaten kunnen we nog steeds de conclusie trekken dat het waar is dat het meisje de zwangerschap bepaald bij een ongelijk geslacht. Je kan zien aan de laatste grafiek dat bij een twee-eiige zwangerschap van beiden vrouwelijk geslacht, de zwangerschap 37,36 weken duurt. Bij een twee-eiige zwangerschap van beiden mannelijk geslacht, duurt de zwangerschap 36,63 weken. De twee-eiige zwangerschap van verschillend geslacht duurt gemiddeld 37,42 weken. Je ziet hierbij dus dat de zwangerschap wel degelijk wordt 'gerekt' door het meisje. Gerekt is en blijft misschien een groot woord, maar er kan nu wel worden gesproken over dat het meisje wel degelijk invloed heeft op de duur van de zwangerschap.

Uit het ziekenhuis van Den Haag kregen we bij ons eerdere onderzoek de informatie, die de theorie doet bevestigen, maar ook een idee waarom het zo is. De informatie kwam uit; The lancet vol 358 august 18. 2001 blz 560 en 561 auteurs Loos et al ,en reacties daarop in The lancet vol 359 january 12, 2002, blz 171 en 172

De informatie luidde als volgt:

Waarschijnlijk refereert het verhaal uit Natuur en Techniek hier naar. In dit artikel staat dat meisje-meisje tweeling gelijk is aan meisje -jongen tweelingen mbt de zwangerschapsduur. De zwangerschapsduur bij meisje-meisje is significant langer dan bij jongen-jongen tweelingen. De jongens zijn zwaarder bij de geboorte als ze een zusje hebben dan als ze een broer hebben, doordat het meisje de zwangerschapsduur verlengt. De onderzoekers maken geen onderscheidt in een- of twee-eiig.

Hieruit kan je dus halen, dat wanneer een zwangerschap van twee-eiige meisjes langer duurt dan een twee-eiige jongen, dat komt door het gewicht van de beide baby's. Het geboortegewicht is dus een belangrijk aspect als je kijkt naar de duur van een zwangerschap. En dan al helemaal bij een tweeling met twee jongens. Want hierbij is het aantal kilo's toch dubbel in vergelijking bij een gewonen eenling, dus daarbij is er niet heel veel verschil van jongens en meisjes zwangerschappen.

In dit artikel wordt ook gesproken op een verschil en de oorzaken van waarom het misschien zo kan zijn, maar hier verder over bij onderzoek 2 en 3.

Nu we ons onderzoek op dit gebied hebben mogen uit breiden zitten we op meer gegevens. We kunnen dus nu spreken van een "breder" onderzoek, waarbij de representativiteit ook hoger ligt.

De representativiteit van ons onderzoek is nu:
De wortel van de aantal gegevens is fout, dat is in ons geval dus nu:
--> De WORTEL van 201 reacties = 14,18. Dat houdt in dat 14,18 van de gekregen reacties "fout" zijn. Procentueel gezien is dit maar = 7,05 % van alle reacties die als fout kan worden gezien.

[ TERUG NAAR ANDERE CONCLUSIES ]