CONCLUSIE

[ TERUG NAAR RESULTATEN ]

Hierbij is de conclusie dat jongens over het algemeen groter zijn bij de geboorte dan het meisje, hiermee valt ook te verklaren waarom de jongen zwaarder weegt en waarom jongens dus eerder worden geboren. Het hangt dus af van het gewicht en die hangt weer af van de lengte.

Als we gaan kijken naar de resultaten zien we dat jongens gemiddeld bij hun geboorte (als er weer geen onderscheid wordt gemaakt tussen eeneiig, twee-eiig van hetzelfde geslacht en twee-eiig van verschillend geslacht) 47,05 cm lang zijn en het meisje daarbij slechts maar 45,3 cm lang is. Dit alles valt af te lezen in de laatste grafiek.

Zouden we wel onderscheidt maken qua geboortes van hetzelfde geslacht en verschillend geslacht kan je zien dat:

2 jongens die samen worden geboren zijn gemiddeld 47,26 cm lang en 2 meisjes die samen worden geboren zijn gemiddeld 45,26 cm lang.

En als je dan nog verder kijkt naar de lengte van een tweeling bij een geboorte van verschillend geslacht, is het meisje 45,38 cm lang en de jongen is dan 46,65 cm lang.

De representativiteit van dit onderzoek is:
De wortel van de aantal gegevens is fout, dat is in ons geval:
--> De WORTEL van 218 reacties = 14,76. Dat houdt in dat 14,76 van de gekregen reacties "fout" zijn. Procentueel gezien is dit maar = 6,77 % van alle reacties die als fout kan worden gezien.

[ TERUG NAAR ANDERE CONCLUSIES ]