OUDERE BROERTJES EN ZUSJES

Een tweeling die wordt geboren in een gezin waar al kinderen zijn, maakt het eerste jaar nog moeilijker. Je leven wordt enorm druk omdat je moet zorgen voor je baby’s en ook voor je oudere kinderen, zowel fysiek als emotioneel. Vanaf het moment dat je je kinderen vertelt dat je een tweeling verwacht, kunnen ze in het eerste jaar een scala aan emoties gaan ervaren, van onbegrip tot vreugde tot wrevel, jaloezie en/of regressie. En hoewel dit nog meer druk op je legt, zijn er manieren om je kinderen te helpen met deze emoties om te gaan zodat iedereen zich goed aanpast aan de nieuwe situatie.

Oudere kinderen voorbereiden op de geboorte van je baby’s

De baby heeft blijkbaar ergens behoefte aan, en het is de verantwoordelijkheid van de volwassene om daarvoor te zorgen.

~ Vertel je kinderen dat je in verwachting bent van een tweeling. Doe dit op een moment dat je het toch al wereldkundig wilde maken, want kinderen kunnen geen geheimen bewaren.

~ Kinderen, vooral jonge kinderen, hebben geen besef van tijd, dus leg uit wanneer de baby’s komen door een tijd van het jaar aan te duiden zoals Kerst of de zomervakantie. Dit is makkelijker dan een maand te noemen.

~ Zorg dat je oudere kinderen zich bijzonder voelen door hen te vertellen dat ze 'grote broer' of 'grote zus' worden.

~ Help ze zich voorstellen hoe een pasgeborene er uitziet door babyfoto’s te voorschijn te halen of plaatjes van baby’s in boeken en tijdschriften te laten zien.

~ Er zijn veel kinderboeken te krijgen die vertellen over nieuwe baby’s in een gezin. Lees deze voor aan je kinderen om ze voor te bereiden op de geboorte van de tweeling.

~ Als je van plan bent borstvoeding te geven, doe dit dan je kinderen voor of leg ze uit hoe en waarom dat gebeurt, zodat ze het niet vreemd vinden als ze het later zien.

~ Het uitleggen van dit soort toekomstige gebeurtenissen aan een kind onder de twee jaar heeft geen enkele zin. Zij zijn op die leeftijd nog niet voldoende ontwikkeld om zoiets te begrijpen.

~ Laat je kinderen je buik voelen als de baby’s schoppen.

~ Als je bedrust houdt tijdens je zwangerschap, laat de kinderen dan bij je in bed komen zodat je ze voor kunt lezen of een spelletje met ze kunt doen.

~ Betrek de kinderen voor de geboorte van de baby’s in een activiteit buitenshuis, zoals een peuterschool of speelgroep. Ze zullen hier na de geboorte van de kleintjes makkelijker mee doorgaan omdat ze het gewend zijn, en minder snel het idee hebben dat ze het huis worden uitgedreven vanwege de baby’s.

~ Als je van plan bent een belangrijke verandering door te voeren in het leven van je oudere kind, zoals zindelijkheidstraining, een flesje ontwennen of van een wiegje naar een bed te gaan, doe dit dan enkele maanden voor of na de geboorte van de kleintjes. Het kan averechts werken als je tegelijkertijd met de geboorte van je baby’s probeert de gewoonten van je oudere kind te veranderen.

~ Zoek tijdig voor de geboorte van de kleintjes al een oppas, zodat je oudere kinderen de tijd hebben om aan haar te wennen. De oppas of hulp kan je ook helpen voor de oudere kinderen te zorgen terwijl jij voor de baby’s zorgt, en, even belangrijk, andersom.

~ Leg je kinderen uit wat er met hen gebeurt als jij in het ziekenhuis bent om te bevallen. Zorg dat de oppas of het familielid dat oppast bekend is. Het beste is om de kinderen thuis bij papa te laten, en alles zo normaal mogelijk te houden.

Als je in het ziekenhuis ligt

~ Laat je kinderen zo snel mogelijk bij je op bezoek komen. Ze zullen het fijn vinden om je weer te zien.

~ Knuffel en kus je kinderen zodra je ze ziet. Zorg er bij voorkeur voor dat je je baby’s niet in je armen hebt als ze de kamer binnenkomen.

~ Laat je kinderen eventjes één van de baby’s vasthouden.

~ Wees niet verbaasd als je kinderen gaan huilen als ze weer naar huis moeten. Dit is normaal en ze hebben wat last van verlatingsangst.

Thuiskomen met de baby’s

~ Als je echtgenoot een paar dagen thuis kan blijven nadat jij en de baby’s thuiskomen, laat hem dat dan doen. Hij kan beginnen de oudere kinderen te laten wennen aan de nieuwe broertjes of zusjes, en hij kan de grotere kinderen meenemen naar buiten zodat jij je op de kleintjes kunt richten of wat kunt rusten.

~ Geef je oudere kinderen een cadeautje om de geboorte van de baby’s te vieren.

~ Probeer de dagelijkse routine van je oudere kinderen zo normaal mogelijk te houden.

~ Als je kinderen besluiten dat ze niet naar hun activiteiten buitenshuis willen gaan, laat ze dan thuisblijven. Dit zal hen overtuigen dat ze niet het huis worden uitgewerkt of vervangen worden door de baby’s. Laat ze echter niet permanent thuisblijven.

~ Leg je oudere kinderen uit dat de baby’s op dit moment nog geen speelmaatjes zijn. Vertel ze dat de kleintjes nu nog niet veel meer doen dan eten, slapen en huilen, maar dat ze al snel groot genoeg zullen zijn om met hen te spelen.

~ Als je oudere kinderen groot genoeg zijn om je te helpen de kleintjes te verzorgen, zorg er dan voor dat je ze beloont.

~ Het is misschien moeilijk, maar laat niet je hele huishouden om de baby’s draaien. Je oudere kinderen nemen deel aan activiteiten en hebben interesses waar je ook aandacht voor moet hebben.

~ Hoewel de baby’s je erg uitputten, moet je toch wat energie opbrengen om tijd met je ouderen kinderen door te brengen, al is het maar dat ze naast je komen liggen om met je te praten. Schuldgevoel

~ Je tijd verdelen over tenminste drie kinderen kan moeilijk zijn, en je kunt je schuldig voelen dat je niet genoeg tijd aan elk kind besteedt. In het eerste jaar met je baby’s zul je je voornamelijk bezighouden met hun basisbehoeften zoals voeden, luiers wisselen, in bad doen en troosten. Dit zal heel wat van je tijd vergen, omdat je een dubbele taak hebt. Probeer je tijd zo goed mogelijk te gebruiken door je oudere kinderen in deze activiteiten te betrekken. Laat je kinderen op de bank of stoel een van de kleintjes vasthouden, maar alleen als je erbij bent om een oogje in het zeil te houden. Moedig hen aan voorzichtig met de baby te zijn, maar blijf niet boven ze hangen alsof je hen niet vertrouwt. Als je flesvoeding geeft, laat dan je oudere kinderen het flesje vasthouden. Als je op deze manier je oudere kinderen erbij betrekt helpt dat misschien je schuldgevoel te verminderen gedurende deze veeleisende tijd.

~ Laat je kinderen tegen je aanzitten terwijl je borstvoeding geeft. Lees voor of praat met ze.

~ Een andere manier om je kinderen in je drukke leven te betrekken is om hen een luier te laten halen of samen met jou liedjes te zingen om de baby’s te kalmeren als ze onrustig zijn. Door deze samenwerking worden ook gevoelens van verwaarlozing bij je oudere kinderen verlicht.

~ Beloon goed gedrag van je oudere kinderen en prijs ze uitbundig.

~ Als de kleintjes slapen, neem dan de tijd met je oudere kinderen individueel. Lees boeken, maak puzzels of doe een spelletje met ze. Ze zullen blij zijn met wat individuele aandacht.

~ Knuffel je kinderen een paar maal per dag.

~ Vertel ze elke dag meermaals dat je van ze houdt.

~ Zorg dat je oudere kinderen geen misbruik van de situatie maken. Handhaaf de regels van het huis. Je kinderen straffen is ook een teken van liefde.

Je oudere kinderen kunnen verschillende emoties en gedragingen gaan vertonen als gevolg van de geboorte van de baby’s. Emoties zoals wrevel, jaloezie en/of regressie zijn niet ongewoon. Hieronder volgen wat tips om met elk van deze emoties om te gaan:

Wrevel

~ Laat je kinderen vrijuit praten over hun gevoelens ten opzichte van de baby’s. Het is normaal dat kinderen boos of haatdragend reageren op een nieuwe baby, vooral als het er dan ook nog eens twee tegelijk zijn. Zeg hen dat je er begrip voor hebt, maar verander kort daarna van gespreksonderwerp.

~ Leer je oudere kinderen dat ze hun gevoelens wel mondeling mogen uiten, maar nooit fysiek.

~ Maak tijd om je oudere kinderen voldoende aandacht te geven

~ Als je oudere kinderen ineens de voorkeur geven aan iemand anders dan jij (papa of de oppas), laat dit dan gewoon gebeuren, en trek het je niet persoonlijk aan. Dit gaat over een paar maanden over en dan ben jij nog steeds hun oogappel.

Jaloezie

~ Nogmaals, het is van belang dat je tijd vrijmaakt voor je oudere kinderen. Het is normaal dat kinderen jaloers worden en het moeilijk hebben zich aan te passen aan nieuwe baby’s in huis.

~ Als de baby’s tegelijk met je oudere kinderen aandacht van je nodig hebben, bedenk dan of de kleintjes eventjes kunnen wachten tot je afmaakt waar je mee bezig was (bijvoorbeeld een boek of een puzzel) met je oudere kinderen. Spring niet meteen op als de kleintjes onrustig worden, als je denkt dat het wel even kan wachten. Je oudere kinderen zullen minder last hebben van jaloerse gevoelens omdat ze weten dat zij ook soms op de eerste plaats komen.

~ Wederom, vertel je kinderen dat je van ze houdt.

~ Vertel je kinderen over de voordelen van oudere broer of zus zijn, zoals kunnen rennen, lekkerder kunnen eten, misschien later naar bed mogen, enz.

~ Tweelingen krijgen over het algemeen meer aandacht dan baby’s alleen, en dit kan best moeilijk zijn voor je andere kinderen. Laat hen hun gevoelens en frustraties mondeling uiten en beloon ze voor goed gedrag.

Regressie

~ Regressief gedrag kan op ieder moment na de geboorte van een nieuwe baby in het gezin ontstaan. Het is normaal.

~ Als je kinderen tekenen van regressief gedrag vertonen door om een flesje te vragen, in bed te plassen of op een speen te zuigen, maar er dan geen ophef over. Laat hen zich zo gedragen en behandel ze als een baby.

~ Wees gevoelig in plaats van bestraffend. Geef je kinderen in deze tijd wat extra aandacht, dat gaat het snel weer over.

~ Prijs en beloon ze als ze zich naar hun eigen leeftijd gedragen.

Veiligheid

~ Laat nooit en te nimmer je kinderen alleen met de baby’s als ze nog niet volwassen genoeg zijn om te begrijpen wat ze wel en niet kunnen doen. Ze kunnen de kleintjes oppakken zonder dat u erbij bent, hen met speelgoed op het hoofd slaan, hen iets laten opeten of wild met hen spelen. Alles wat je je kunt voorstellen, kan ook gebeuren. Wees alert en bescherm de baby’s tegen mogelijk letsel.

~ Als u toch merkt dat uw kinderen de baby’s proberen pijn te doen, blijf dan kalm en reageer niet overdreven. Dit kan namelijk weer gevoelens van jaloezie tegenover de nieuwelingen oproepen. Probeer in plaats daarvan dit soort situaties te voorkomen in plaats van kwaad te worden op uw kinderen waardoor ze misschien de volgende keer echt iets aanrichten bij de kleintjes. Laat ze niet meer alleen met de baby’s totdat ze zelf hun grenzen begrijpen.

[ TERUG ]