ENQUETE DIE WE RECHTSTREEKS HEBBEN GESTUURD NAAR OUDERS VAN TWEELINGEN

[ TERUG ]
Namen: Gaby Kessen & Tamara van der Kort
School: Scholengemeenschap Tabor; Locatie Oscar Romero te Hoorn
Opdracht: Profielwerkstuk

Geachte Heer / Mevrouw,

Bij het maken van ons profielwerkstuk doen wij een onderzoek. Ons onderzoek was al gestart na een opdracht voor het van Algemene Natuur Wetenschappen. Naar aanleiding van een artikel, dat wij als bijlage mee hebben gestuurd, zijn wij een onderzoek begonnen en hebben de duur van verschillende zwangerschappen onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat een zwangerschap met twee jongetjes inderdaad korter duurde dan een zwangerschap met twee meisjes. Als een vrouw zwanger was van een jongen en een meisje, duurde de zwangerschap bijna net zo lang als bij twee meisjes. Het meisje "rekt" dus de zwangerschap. We hebben toen bericht gekregen van het ziekenhuis; Medisch Centrum Haaglanden (Westeinde en Anthoniushove) Den Haag. Dit ziekenhuis had een artikel gevonden over het gewicht van baby's. In dit artikel stond dat jongens bij de geboorte vaak zwaarder wegen dan meisjes. Jongens zakken in de buik van de moeder dus wat sneller naar beneden waardoor de zwangerschap wat korter duurt. Voor ons profielwerkstuk willen wij hier dus op verder gaan, en onderzoeken of het gewicht wel degelijk een aspect hierbij speelt. En als dat zo is, waaraan dat zou kunnen liggen.
Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen als u wilt meewerken aan ons onderzoek

Vragenlijst:

1. Hoelang duurde uw zwangerschap, en was dit van een een-eiige tweeling van beiden vrouwelijk of mannelijk geslacht, of een zwangerschap van een twee-eiige tweeling van beiden een mannelijk of vrouwelijk geslacht, of was het een twee-eiige tweeling van verschillend geslacht?

2. Bent u bevallen op natuurlijke wijze, zonder dat de bevalling werd ingeleid, of was een medisch probleem dat ze de bevalling hebben ingeleid?

3. Hoe zwaar woog uw tweeling bij de geboorte, en hoelang waren zij?

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben ingelicht, en dat u ons hierbij wilt helpen. U kunt uw antwoord terug zenden naar het e-mail adres tweelingen_onderzoek@hotmail.com
Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Tamara van der Kort & Gaby Kessen