ENQUETE DIE WE OP INTERNET HEBBEN GEZET VOOR OUDERS VAN TWEELINGEN

[ TERUG ]
Namen: Gaby Kessen & Tamara van der Kort
School: Scholengemeenschap Tabor; Locatie Oscar Romero te Hoorn
Opdracht: Profielwerkstuk

Beste Mensen,

Al eerder hebben wij u om uw medewerking gevraagd, dit naar aanleiding van een praktische opdracht voor het vak Algemene Natuur Wetenschappen.
Het doel van de opdracht was naar aanleiding van een artikel uit het maandblad "Natuur & Techniek" een eigen onderzoek te doen. Wij hadden gekozen voor het artikel "Baas in Buik". Het artikel gaat over tweelingen en de duur van de zwangerschappen. Het schijnt dat als een vrouw zwanger is van een twee-eiige tweeling van geslacht beiden meisjes de zwangerschap gemiddeld langer duurt dan als men zwanger is van een twee-eiige tweeling van beiden mannelijk geslacht.

De vraag die dan ook bij ons opkwam was: wat gebeurd er als je in verwachting bent van een tweeling van verschillend geslacht. Word dan de zwangerschap "gerekt" door het meisje, of overheerst de jongen ?
We wilden dit onderzoeken door middel van het vergelijken van de duur van de zwangerschappen van meisjes en jongens tweelingen, en een zwangerschap van een tweeling met verschillend geslacht.

En met de vele reacties die we hebben binnen gekregen, hebben we een zeer relevant onderzoek kunnen doen, en daaruit een conclusie kunnen trekken. De resultaten zijn te zien op de site: https://tweelingen-onderzoek.tripod.com/
Vanuit het ziekenhuis Medisch Centrum Haaglanden (Westeinde en Anthoniushove) in Den Haag kregen we informatie, die de theorie deed bevestigen, maar ook een idee waarom het zo was. Het zou liggen aan het gewicht van de jongens, die overhet algemeen zwaarder wegen. (Zie de conclusie op de site, onder het punt "Het Onderzoek").

Voor ons profielwerkstuk willen wij hier dus op verder gaan, en onderzoeken of het gewicht wel degelijk een aspect hierbij speelt. En als dat zo is, waaraan dat zou kunnen liggen. Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen als u wilt meewerken aan ons onderzoek. Heeft u nog helemaal niet gereageerd, dan mag dat graag ook nog. Heeft u al wel eerder gereageerd op het vorige onderzoek, dan vragen wij u graag alleen de onderste vragen te willen beantwoorden.

Vragenlijst:

(Als u nog niet gereageerd heeft)

1. Hoelang duurde uw zwangerschap, en was dit van een een-eiige tweeling van beiden vrouwelijk of mannelijk geslacht, of een zwangerschap van een twee-eiige tweeling van beiden een mannelijk of vrouwelijk geslacht, of was het een twee-eiige tweeling van verschillend geslacht?

2. Bent u bevallen op natuurlijke wijze, zonder dat de bevalling werd ingeleid, of was een medisch probleem dat ze de bevalling hebben ingeleid?

(Als u de bovenstaande vragen al eens heeft beantwoord)

3. Hoe zwaar woog uw tweeling bij de geboorte, en hoelang waren zij?

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben ingelicht, en dat u ons hierbij wilt helpen. U kunt uw antwoord terug zenden naar het e-mail adres tweelingen_onderzoek@hotmail.com

Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Tamara van der Kort & Gaby Kessen