HET ONDERZOEK

Al eerder hebben we gekeken of dat het inderdaad waar is dat een meisje de duur van de zwangerschap rekt bij een twee-eiige tweeling van ongelijk geslacht. Het bleek toen ook te kloppen. In dit onderzoek hebben we geprobeerd gegevens verder uit te breiden om zo op een relevanter onderzoek uit te komen. Vervolgens was ons doel om uit te vinden waarom de jongen nou eerder wordt geboren. Het vorige onderzoek bestond uit 106 gegevens en nu hebben we 248 gegevens over de duur van de zwangerschap, 284 gegevens over het zwangerschapsgewicht van de tweeling en 208 gegevens over de geboortelengte van de tweeling. We kunnen dus wel spreken van een beter relevanter onderzoek.
Om aan nog meer gegeven te komen hebben we weer zoveel mogelijk tweelingen en tweeling ouders gevraagd naar hun medewerking en hebben we alle mensen die ons al eerder hadden geholpen weer gemaild met de andere vragen over het gewicht van hun tweeling en hun lengte bij de geboorte.
Ook hebben we weer onze enquête weer op diverse internetpagina's gezet, zodat we over een groter aantal reacties zouden beschikken en het onderzoek zo betrouwbaarder is.

Ook zijn we weer langs ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken geweest om daar met verloskundigen en gynaecologen te praten en gegevens en informatie in te winnen voor dit werkstuk. We hebben een bezoek gebracht aan het Sint Jan (West Fries Gasthuist in Hoorn), het AMC (in Amsterdam), het VU (in Amsterdam) en de Verloskundige Praktijk Koepoortsweg (in Hoorn). Alle van hen hadden genoeg informatie die we konden gebruiken voor het onderzoek. Alle overige ziekenhuizen in het land hebben we gemaild met onze onderzoeksvragen en of ze verder nog geschikte informatie voor ons bezaten. Daar hebben we ook veel aan gehad (zie de ziekenhuizen bij "Met dank aan…")

Naast de enquêtes hebben we ook andere informatie verzameld, en die verwerkt tot de voorgaande hoofdstukken. We hebben uit die hoofdstukken juist weer veel informatie gewonnen om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, en ook weten we daardoor nu goed hoe het precies in elkaar steekt. We hebben deze hoofdstukken nu ook in het werkstuk erbij gedaan, zodat de lezer van het werkstuk, in dit geval u, ook eerst snapt hoe alles in elkaar steekt.
Deze hoofdstukken hebben dus echt zin gehad om in het werkstuk te verwerken, want hierdoor kan je dan alleen beeld vormen en weet waar je mee te maken hebt en niet zomaar aan een onderzoek begint waarvan je niet weet hoe de vork in de steel zit.

Nu heeft u als het goed is een beetje een idee gekregen van de stappen die wij ondernomen hebben om ons onderzoeken te kunnen beantwoorden. De resultaten die hieruit zijn gekomen, staan in het volgende hoofdstukken.

~ Enquête die we rechtstreeks hebben gestuurd naar ouders van tweelingen

~ Enquête die we naar de tweeling ouders hebben gestuurd die al hadden meegewerkt aan ons eerdere onderzoek

~ Enquête die we op internet hebben gezet voor ouders van tweelingen

~ Enquête voor de Gynaecologen en Verloskundigen

Resultaten