HOE ONTSTAAN EEN TWEELING

Sommige kindjes die deel uitmaken van een tweeling lijken sprekend op elkaar. Andere zijn weer net zo verschillend als gewone broertjes en zusjes. Of kinderen uit een tweeling op elkaar lijken hangt samen met het feit of ze deel uit maken van een eeneiige of van een twee-eiige tweeling. Wat dat precies betekent, eeneiig en twee-eiig, wordt hier uitgelegd.

Eeneiig
Wanneer een bevruchte eicel zich in verschillende delen splitst en elk deel zich apart verder ontwikkelt, ontstaat er een eeneiige meerling. Eeneiige meerlingen lijken heel erg op elkaar. Ook zijn ze altijd van hetzelfde geslacht. Dat komt omdat ze voortkomen uit dezelfde eicel en dezelfde zaadcel. De genen van een eeneiige meerling zijn dan ook volkomen identiek aan elkaar. De splitsing van de bevruchte eicel vindt meestal plaats tussen de eerste en de achtste dag na de bevruchting. In de meeste gevallen is er dus al sprake van een meerling voordat het vruchtje zich in de baarmoeder innestelt. Als de eicel zich pas na acht dagen splitst, kan het gebeuren dat de foetussen met elkaar vergroeid raken. Zo kan er een Siamese tweeling ontstaan, waarbij de verschillende kindjes samen verschillende lichaamsdelen en/of organen delen. Gelukkig komt dat maar heel zelden voor. Eenmaal in de baarmoeder ontwikkelen de vruchtjes van een eeneiige tweeling zich in een eigen vruchtzak. Ze hebben ook elk een eigen placenta. Het kan ook zijn dat de vruchtjes samen een vruchtzak en een placenta delen. Dit gebeurt wanneer het eitje zich pas laat splitst, op het moment dat de placenta zich al heeft ontwikkeld. Dit komt echter minder vaak voor.

Twee-eiig
Wanneer er op hetzelfde moment meerdere rijpe eicellen vrijkomen, kan het zijn dat de eicellen bevrucht worden door meerdere verschillende zaadcellen. Op deze manier ontstaat er een twee-eiige meerling. Kindjes uit een twee-eiige tweeling verschillen uiterlijk en geestelijk net zoveel van elkaar als normale broertjes en zusjes. Het is dan ook heel goed mogelijk dat de kindjes een verschillend geslacht hebben. Dit komt omdat ze voortkomen uit een verschillende eicel en een verschillende zaadcel. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de kindjes uit een twee-eiige tweeling gewoon broertjes en zusjes zijn die toevallig tegelijkertijd zijn geboren. De vruchtjes uit een twee-eiige tweeling hebben elk een eigen placenta en een eigen vruchtzak. In sommige gevallen groeien de placenta's aan elkaar en ontstaat er één grote moederkoek. Deze levert voedingstoffen voor alle baby's en voert de afvalstoffen van alle baby's af.